Tuesday, March 21, 2006

ఓ సినిమా ఫోటో.......


పోకిరి అని factionist ఫేస్ పెట్టిన మహేష్ బాబు :) ఏంటో మన తెలుగు సినిమా వాళ్ళు ఎప్పటికీ అర్థం కారు ......

1 comment:

kiran kumar Chava said...

అభిమానం అనే కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే కోతి కూడా చిరంజీవిలాగా, చింపాంజీ కూడా మహేష్ బాబు లాగా కనిపిస్తాయి (అంటే వారు అలా ఉన్నారని కాదు, కేవలం సామెత కోసం చెప్పినాను)

BTW నమ్మ మహేష్ బాబు ఫాను